هر سال و در فصول مختلف با توجه به پاکسازی سایت کارخانه از حشرات موذی و مزاحم که امکان شیوع بیماریهای مختلف توسط آنها می باشد ، کار ایمن سازی و سمپاشی در محوطه انجام می گیرد . (گزارش تصویری از عملیات سمپاشی کارخانه در روز سه شنبه مورخه 97/07/10 )

 

روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.