این دیدار در حالی روز دوشنبه مورخه 97/08/14 در شهرداری گالیکش صورت گرفت که در طی یک ماه اخیر نیز جلسه ای با شهرداری این شهرستان در محل کارخانه برگزار گردیده بود . در ادامه روند احیای تعامل سازنده با نهادها و دستگاههای منطقه ای نسبت به پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت و بویژه ایجاد نزدیکی و قرابت و همراه شدن با افکار عمومی، از طریق ارتباط با نمایندگان منتخب مردم در منطقه و شناسایی موانع و مشکلات درمسیر مصرف محصولات کارخانه در شهرستانهای مجاور و حومه، علاوه بر همراه ساختن اراده اینگونه نهادها در راستای منافع شرکت، از جمله مهمترین برنامه های مدیریت شرکت می باشد، که در این دیدار مطرح و پیگیری گردید .

                                                  روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.