تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت
حسن نظری فرزام زمانی ادیب محمدیان حمیدرضا سارانی کریم هاشم پور
نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع فعالیت
حسن نظری رئیس هیئت مدیره  
فرزام زمانی نائب رئیس هیئت مدیره  
ادیب محمدیان عضو هیئت مدیره  
حمیدرضا سارانی عضو هیئت مدیره  
کریم هاشم پور عضو هیئت مدیره و مدیرعامل  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.